Palvelut perheille

Alkupisteen psykologin vastaanotolle voi ohjautua lapsen kehitykseen tai vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä.  

 

Aloitan työskentelyn yleensä tapaamalla vanhempia, jolloin voimme tehdä yhdessä suunnitelman jatkosta. Tavoitteena on usein tukea vanhemman ja lapsen välistä suhdetta siten, että se tukee lapsen kehitystä. Perhettä ja lasta voidaan tavata tarpeen mukaan vastaanotolla, kotikäynneillä, päiväkoti- tai kouluneuvotteluissa. Tarvittaessa tehdään lapsen yksilöpsykologinen tutkimus. Joissain tilanteissa lapsi voi hyötyä omista tukikäynneistä, jolloin vanhemmat edelleen ovat tiiviisti mukana työskentelyssä. Tavoitteena on löytää yhteistä ymmärrystä tilanteeseen ja siten saada uusia keinoja sekä lapselle että vanhemmille.