• Vauvaperhepsykologin palvelut

    Alkupiste tarjoaa psykologi- ja psykoterapiapalveluita erityisesti vauvaa odottaville ja pienten lasten perheille. Vauvan toivominen, odottaminen, synnytys ja vanhemmaksi tuleminen on erityistä aikaa ihmisen elämässä, jolloin monenlaiset huolenaiheetkin ovat yleisiä. Moni voi olla huolissaan omasta tai vauvan voinnista raskauden aikana, miettiä millainen äiti tai isä itsestä tulee ja kuinka vauvan kanssa selviytyy. Tämä elämänkohta on myös aivan erityinen mahdollisuus, jolloin psykoterapeuttisesta tuesta voi kovasti hyötyä. Jo muutamalla käynnillä voidaan saada uutta ymmärrystä ja helpotusta haastavaan tai huolta aiheuttavaan tilanteeseen.

  • Lasten psykologipalvelut

    Alkupisteen psykologin vastaanotolle voi ohjautua myös isomman lapsen kehitykseen tai vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tällöin aloitan työskentelyn yleensä tapaamalla vanhempia, jolloin voimme tehdä yhdessä suunnitelman jatkosta. Tavoitteena on usein tukea vanhemman ja lapsen välistä suhdetta siten, että se tukee lapsen kehitystä. Perhettä ja lasta voidaan tavata tarpeen mukaan vastaanotolla, kotikäynneillä, päiväkoti- tai kouluneuvotteluissa. Tarvittaessa tehdään lapsen yksilöpsykologinen tutkimus. Joissain tilanteissa lapsi voi hyötyä omista tukikäynneistä, jolloin vanhemmat edelleen ovat tiiviisti mukana työskentelyssä. Tavoitteena on löytää yhteistä ymmärrystä tilanteeseen ja siten saada uusia keinoja sekä lapselle että vanhemmille.