Alkupiste on oululainen lasten ja perheiden psykologi- ja psykoterapeuttipalveluita tarjoava yritys. Yrityksessä työskentelee psykologi, varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti Piia Hyytinen.

Vauvaperheiden psykologina ja psykoterapeuttina olen perehtynyt vauvaa odottavien ja pienten lasten perheiden erilaisiin haastaviin tilanteisiin. Varhaisen vuorovaikutuksen hoidossa ja psykoterapiassa tuetaan vanhemman kehittymässä olevaa suhdetta vauvaan ja ennaltaehkäistään vuorovaikutuspulmia. 

Olen valmistunut psykologiksi vuonna 2004, erikoistunut perheneuvolapsykologiksi vuonna 2008 ja alle kouluikäisten lasten klliniseksi psykologiksi vuonna 2012. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutiksi olen valmistunut 2017. Voit tarkistaa pätevyystietoni Valviran Julkiterhikistä: https://julkiterhikki.valvira.fi/

Olen työskennellyt oulunseudulla lasten, nuorten ja aikuisten kanssa niin perheneuvoloissa kuin erikoissairaanhoidossa 18 vuotta. Ammatinharjoittajana olen työskennellyt noin 15 vuotta. Terapeuttinen työskentely raskaana olevien ja vauvaperheiden kanssa on ollut 10 vuoden ajan erityinen kiinnostuksen kohteeni. Lisäksi olen hankkinut erityisosaamista kriisi- ja traumapsykologiasta, kognitiivisen psykoterapian menetelmistä sekä mindfulness-tekniikoista ja mentalisaatioperustaisesta työskentelystä.

Alkupisteessä teen psykoterapiaa, konsultaatiota ja työnohjausta sekä jonkin verran myös lasten yksilöpsykologisia tutkimuksia ja psykoterapiatarpeen arvioita sekä terapeuttista työtä isompien lasten ja perheiden kanssa. 

Psykologipalvelu Alkupisteen vastaanotolle voit hakeutua vauva- ja lapsiperheiden niin suurissa kuin pienissäkin haasteissa. Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.