Alkupiste on oululainen lasten ja perheiden psykologi- ja psykoterapeuttipalveluita tarjoava yritys. Yrityksessä työskentelee psykologi, varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti Piia Hyytinen.

Vauvaperheiden psykologina ja psykoterapeuttina olen perehtynyt vauvaa odottavien ja pienten lasten perheiden erilaisiin haastaviin tilanteisiin. Varhaisen vuorovaikutuksen hoidossa ja psykoterapiassa tuetaan vanhemman kehittymässä olevaa suhdetta vauvaan ja ennaltaehkäistään vuorovaikutuspulmia. Kun vuorovaikutussuhteen kehityksen riskejä tunnistetaan riittävän varhain, perhe voi hyötyä lyhytkestoisestakin terapeuttisesta tuesta.

Peruskoulutukseltani olen psykologi (PsM) ja perheneuvolapsykologi sekä psykoterapeutti. Olen valmistunut varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutiksi Helsingin yliopiston järjestämässä koulutuksessa keväällä 2017. Voit tarkistaa pätevyystietoni Valviran Julkiterhikistä: https://julkiterhikki.valvira.fi/ 

Olen työskennellyt oulunseudulla lasten, nuorten ja perheiden kanssa niin perheneuvoloissa kuin erikoissairaanhoidossa pian 18 vuotta. Ammatinharjoittajana olen työskennellyt noin 15 vuotta.  

Alkupisteessä teen jonkin verran myös lasten yksilöpsykologisia tutkimuksia ja psykoterapiatarpeen arvioita sekä terapeuttista työtä lasten ja perheiden kanssa. Lasten ja nuorten kanssa yksilötyöskentelyyn tuon joustavasti työtapoja mm. kognitiivisen psykoterapian opinnoista ja mindfullness-tekniikoista.

Psykologipalvelu Alkupisteen vastaanotolle voit hakeutua vauva- ja lapsiperheiden niin suurissa kuin pienissäkin haasteissa. Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.