Koulupsykologin palvelut

Psykologipalvelu Alkupiste tuottaa koulupsykologin palveluita yhteistyösopimuksilla kuntien tai kuntayhtymien kanssa. Koulupsykologin työn tavoitteena on tukea koulun henkilöstöä ja vastata joustavasti oppilaiden tarpeisiin. Koulupsykologin konsultaatiopäivään voi kuulua mm. oppilashuollon verkostotyötä ja konsultointia, ryhmien ohjaamista, oppilaiden ja perheiden ohjausta ja neuvontaa sekä oppilaan kokonaistilanteen arviointia ja oppimisvaikeuksien psykologisia tutkimuksia.