Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaan voi ohjautua lasta odottava tai 0-3-vuotiaan lapsen perhe. Psykoterapiassa työskennellään vauvaperheen arkisissa vuorovaikutustilanteissa ja vanhempien kanssa keskustellen ja pohtien. Työskentely on hyvä aloittaa, jos mahdollista, jo raskauden aikana. Näin mahdollistetaan hyvää, yhteistä alkua vauvalle ja vanhemmille heti vauvan synnyttyä.

Raskaudenaikaiseen vuorovaikutushoitoon voi hakeutua odottavan äidin mielialapulmien, ahdistuksen ja pelkojen vuoksi. Raskauden etenemiseen voi myös liittyä huolia, jotka kuormittavat odottavaa perhettä, tuleva synnytys saattaa pelottaa tai aiemmat traumaattiset elämäntapahtumat nousevat mieleen. Joskus raskausaikana sattuu muita muutoksia tai vaikeita elämänkokemuksia (esim. läheisen menettäminen, vakava sairastuminen tai parisuhteen vaikeudet tai eron uhka), jolloin jo raskausaikana aloitettu vuorovaikutushoito tukee koko perhettä. Kun perhe kokee kohtuvauvan tai pienen lapsen kuoleman, psykoterapeuttinen apu on usein välttämätöntä.

Vauva- ja pikkulapsivaiheessa varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaan voi hakeutua esim. silloin, kun taustalla on vaikea synnytyskokemus, äiti kärsii synnytyksen jälkeisestä masennuksesta tai ahdistuksesta tai perhettä kuormittavat muut vaikeat elämänkokemukset tai menetykset. Hoitoon hakeutuminen voi myös liittyä vauvaan: vauva voi olla esim. keskonen, vammainen tai somaattisesti sairas. Vauva saattaa myös olla erityisen itkuinen tai hänellä voi olla uni- tai syömispulmia.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia suunnitellaan aina räätälöidysti perheelle sopivaksi. Tavallisesti raskaudenaikainen vuorovaikutuspsykoterapia toteutuu viikoittaisina tapaamisina vastaanotolla. Vauvan synnyttyä tapaamisia jatketaan kotihoitokäynteinä. Tavallisesti intensiivihoitoon osallistuu vauva ja äiti. Isä ja mahdollisesti perheen isommat lapset ovat hoidossa mukana perheen kanssa sovittavalla tavalla. 

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia voi toteutua omakustanteisesti, vanhemman Kelan kuntoutuspsykoterapiana (perheterapia) tai ostopalvelupsykoterapiana.