Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaan voi ohjautua lasta odottava tai alle 3-vuotiaan lapsen perhe. Psykoterapiassa työskennellään sekä vauvan äärellä arkisissa vuorovaikutustilanteissa että vanhemman ja vanhempien kanssa keskustellen ja pohtien. Työskentely on suositeltavaa aloittaa, jos vain mahdollista, jo raskaudenaikana. Näin mahdollistetaan hyvää, yhteistä alkua vauvalle ja vanhemmalle vauvan synnyttyä haastavista tilanteista huolimatta.  

Raskaudenaikaiseen vuorovaikutushoitoon voi hakeutua esim. jos synnytys tai tuleva vauvan hoito pelottaa tai jos raskaudenaikana oma fyysinen tai psyykkinen vointi huolettaa tai aiemmat traumaattiset elämänkokemukset nousevat uudestaan mieleen. Joskus raskausaikana sattuu myös muita muutoksia tai vaikeita elämänkokemuksia, esim. läheisen menettäminen, vakava sairastuminen, parisuhteen vaikeudet tai eron uhka, jolloin jo raskaudenaikana aloitettu vuorovaikutushoito on suositeltavaa. 

Vauvavaiheessa varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaan voi hakeutua lapsen ollessa alle 3-vuotias, mm. seuraavista syistä: vaikea synnytyskokemus, synnytyksen jälkeinen masennus tai ahdistuneisuus, ajankohtaiset, vaikeat elämänkokemukset tai menetykset, keskosuus,  pienen lapsen itkuisuus ja uni- tai syömispulmat, lapsen sairaus, vauvan menettäminen tai aiemmat keskenmenot tai vanhemman omien vaikeiden lapsuudenkokemusten aktivoituminen.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia suunnitellaan aina yksilöllisesti jokaiselle perheelle mahdolliseksi. Tavallisesti raskaudenaikainen vuorovaikutuspsykoterapia toteutuu viikottaisina tapaamisina vastaanotolla ja vauvan synnyttyä tapaamisia jatketaan kotikäynteinä 1-2x/viikossa.

Alkupisteen vastaanotolle vauvaperheet voivat hakeutua joko itsemaksaen tai saada maksusitoumuksen omasta kunnastaan. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapiaan voi saada tukea myös Kelan kuntoutuspsykoterapiana, ks. tarkemmat tiedot http://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia