Psykologiset tutkimukset

Lapsen oppimisen, käyttäytymisen tai tunne-elämän pulmia voidaan selvitellä myös lapsen yksilöpsykologisten tutkimusten avulla. Tutkimukset tehdään aina vanhempien kanssa yhteistyössä ja tarvittaessa lapsen toimintaa havainnoidaan myös esimerkiksi päiväkoti- tai koulukäynneillä.

Kysy tarkemmin puhelimitse tai sähköpostilla!