Alkupisteestä

Alkupiste on oululainen lasten ja perheiden psykologi- ja psykoterapeuttipalveluita sekä työnohjausta tarjoava yritys. Yrityksessä työskentelee psykologi, varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti ja työnohjaaja Piia Hyytinen.

Alkupisteessä teen työtä vauvaperhepsykologina ja psykoterapeuttina erityisesti raskautta toivovien, raskaana olevien ja pikkulapsiperheiden kanssa. Teen myös jonkin verran lasten yksilöpsykologisia tutkimuksia (mm. kouluvalmius- ja oppimisvaikeustutkimukset, tunne-elämän kehityksen arviot) ja psykoterapiatarpeen arvioita sekä vanhemmuuden tukikäyntejä. Työnohjaajana työskentelen sekä yksilöiden että ryhmien kanssa laaja-alaisesti mm. sote-palveluiden työntekijöiden, varhaiskasvatuksen ja opetuksen ja ohjauksen sekä järjestökentän asiantuntijoiden kanssa. 

Olen valmistunut psykologiksi vuonna 2004, erikoistunut perheneuvolapsykologiksi vuonna 2008 ja alle kouluikäisten lasten kliiniseksi psykologiksi vuonna 2012. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutiksi olen valmistunut 2017. Voit tarkistaa pätevyystietoni Valviran Julkiterhikistä: https://julkiterhikki.valvira.fi/

Olen työskennellyt oulunseudulla lasten, nuorten ja aikuisten kanssa perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon yli 20 vuoden ajan. Terapeuttinen työskentely raskaana olevien ja vauvaperheiden kanssa on ollut viimeisen 10 vuoden ajan erityinen kiinnostuksen kohteeni. Vauvaperheiden psykologina ja psykoterapeuttina olen perehtynyt vauvaa odottavien ja pienten lasten perheiden erilaisiin haastaviin tilanteisiin. Lisäksi olen hankkinut erityisosaamista kriisi- ja traumapsykologiasta, kognitiivisen psykoterapian menetelmistä sekä mindfulness-tekniikoista ja mentalisaatioperustaisesta työskentelystä. 

Olen Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottaja.