Psykoterapia, työnohjaus, koulutukset

Palvelut

Koulutukset


Psykologipalvelu Alkupisteessä tarjoan koulutuspalveluita lapsen kehityksen tukemisen tavoista peruspalveluissa sekä vanhemmuuteen ja varhaiseen vuorovaikutussuhteeseen liittyvistä aiheista.

Koulutuksia on järjestetty aiemmin eri kuntien/kaupunkien varhaiskasvatushenkilöstölle mm. aiheista:

"Kiintymyspohjainen näkökulma päivähoitoon"

"Kuinka tukea lapsen tasapainoista tunne-elämän kehitystä päivähoidossa"

Sivistyspalveluiden ip- ja ap-toiminnan ohjaajille ja henkilökohtaisille avustajille:

"Lasta opettavien ja ohjaavien aikuisten merkitys kehityksen tukemiseksi on suuri. Kuinka rakentaa luottamuksellinen yhteistyösuhde oppilaan kanssa vahvistaen lapsen kokemusta kuulluksi ja kohdatuksi tulemisesta?"

Vauvaperheiden kanssa työskenteleville neuvolan, perhetyön ja perheneuvolan työntekijöille varhaiseen vanhemmuuteen, raskaudenaikaiseen vuorovaikutusprosessiin sekä vanhemmuuden tukemiseen ja vuorovaikutussuhteen arviointiin ja hoitamiseen liittyvistä aiheista.